Az egyesületről

Körös- Sárrét Turizmusáért Egyesület

Az egyesület székhelye: 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.
E-mail: kstedoc@gmail.com

Az 1998-ban a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven megalakult Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület mára a Békés-Bihari és a Körös-Sárréti két kistérség legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződésévé vált, mely a települési önkormányzatokkal szorosan együttműködve folyamatosan erősíti a térség turisztikai szolgáltatóival a párbeszédet, az együttműködést, a hálózatosodást.

Tevékenységünk a következő tagtelepülésekre terjed ki: Biharugra, Bucsa, Csökmő, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Vésztő, Zsadány.

Az Egyesületünk folyamatosan növekszik, egyre többen érdeklődnek szervezetünk iránt, jelenleg 54 tagunk van. (13 térségi település önkormányzata, 23 vállalkozó, 8 egyesület, 1 fürdő, összesen 5 kulturális és oktatási intézmény, 4 magánszemély).
A tagjaink jelentős része szállásadással foglalkozik, főleg a települések területén. A szállásadók mellett vendéglátók, a kézműves termékeket és érdekes programokat kínáló vállalkozók, magánszemélyek is tagjaink között vannak. Tagjaink kiemelt fontosságúnak tartják az idelátogatók minél színvonalasabb ellátását.
Az elhelyezés mellett segítenek érdekes programok kialakításához, térségünk adta lehetőségek kihasználásához.

Az egyesület célja: a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés, a térségünkbe érkező látogatók körének bővítése, ezáltal az idegenforgalomból származó bevételek növelése és így a fejlődés előmozdítása, a természeti adottságokra, értékeire épülő térségi turisztikai kínálat  kialakítása, a turisztikai termékfejlesztés, és annak népszerűsítése, a kistérség fejlődése érdekében aktív együttműködés szolgáltatókkal és szakmai partnerekkel, a turisztikai lehetőségek szélesebb körű alkalmazása.

Célunk, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő diákok és felnőttek. Tevékenységünkkel erősíteni kívánjuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a helyi értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több osztálykirándulás, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző út valósuljon meg a kistérségünkön belül a helyi humán és természeti erőforrások kihasználásával. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a térségi iskolák és oktatási intézmények tanulói számára.

Megyei és országos kiállításon és rendezvényen veszünk részt kiállítóként. Ezzel célunk a térség és a „Körös-Sárrét” név ismertségének növelése, az egyes települések megismertetése, valamint a kiadványok terjesztése és eljuttatása a belföldi és külföldi turisták, illetve a rendezvényekre látogató közönség számára.

Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület és Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósított projektek keretében térségi természeti és épített értékek bemutatása, valamint az egyesületünk tagjainak népszerűsítése érdekében turisztikai kiadványokat készítünk. Egyesületünk részt vesz a térségi értékgyűjtésben, aktív kapcsolatot tartunk fent a települések Helyi Értéktár Bizottságaival.

A pályázati forrásoknak köszönthetően sikerült megvalósítani a meghatározott célokat: ez pedig nem más, mint a térségünk értékeinek népszerűsítése, megismertetése a potenciális célközösséggel belföldön és külföldön, szakmai tevékenységünk fejlesztése, szolgáltatókkal, tagjainkkal való együttműködés erősítése, a turisztikai lehetőségek szélesebb körű alkalmazása. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a térségi turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés és a meglévő hatékony partnerség erősítésére, fejlesztésére a pályázatok nyújtotta lehetőségekre és pozitív gyakorlatára alapozva.

A cél megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységet végzi:

 • A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete;
 • Önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása;
 • Az érintettek széles bevonásával a marketing stratégia kialakítása;
 • Összehangolt turisztikai termékfejlesztés;
 • A helyi turizmus fejlesztése érdekében települési beruházások kezdeményezése a helyi önkormányzatnál;
 • Turisztikai információs iroda (Tourinform) működtetésének segítése;
 • Turisztikai szolgáltatások közvetítése;
 • Turisztikai informatikai rendszer működtetése, hozzáférés biztosítása;
 • A helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyamatos gyűjtése, statisztikák készítése;
 • Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezések, megvalósítása;
 • Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről;
 • Képzési igények felmérése, képzések megszervezése;
 • Szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel való együttműködés;
 • Turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon való részvétel;
 • Az egyesület közreműködik az ifjúság szabadidő eltöltéséhez jobb feltétel megteremtésében, ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat.

 

Egyesületünk tagjai, szállásadók és vendéglátók törekednek arra, hogy a térségünkben töltött idő tartalmas, élmény gazdag legyen a nálunk pihenni, kikapcsolódni vágyók számára!

Kellemes időtöltést kívánunk!
Körös-Sárrét Turizmusáért

Egyesület elnöksége.

Ajánlat szerkesztése

You are not permitted to submit this form!