Túra – BUCSA-BORZ-BUCSA útvonalon

Túra – BUCSA-BORZ-BUCSA útvonalon

Bucsa – Borz – Bucsa túraútvonal

A túra útvonala: Bucsa – Borz – Bucsa

A túra távja: 10 km

A túra nehézsége: könnyű

Túránk Bucsáról a Bocskai utcából indult. A kisbucsai határrészen már a Körös-Maros Nemzeti Park területén gyalogoltunk a borzi szivattyútelep felé.

A Nemzeti Park legnagyobb, egyben legmozaikosabb, szikes gyepek és a Hortobágy-Berettyó folyó által uralt, szántókkal, facsoportokkal tagolt részterülete, mely Dévaványa mellett Ecsegfalva, Bucsa, Túrkeve és Gyomaendrőd határait érinti. Az 1975 óta védettség alatt álló terület 13 085 hektáron őrzi a valamikori Nagy-Sárrét peremterületén fekvő, a folyószabályozásokat megelőzően a Tisza és a Berettyó áradásai által táplált egykori mocsárvidék jellemző élőhelyeinek maradványait, a hozzájuk kötődő jelentős növény- és állatfajokkal.

A borzi szivattyútelepet 1887-ben építették ott, ahol a Sárréti-fõcsatorna a Hortobágy-Berettyóba torkollik.

Ez a hely vízrajzilag azért érdekes terület, mivel egykor a Hortobággyal egyesülõ Berettyó itt, Bucsa térségében, a ma már zömmel feltört Borz pusztán délre fordulva foglalta el ma is meglevõ kanyargós folyását.

A Hortobágy-Berettyó a 19. századi vízszabályozásokig ős Berettyó folyóként szakadt ki Bucsa térségében a Nagy-Sárrét óriási mocsárvilágából, amelyet részben maga táplált a nagy területeken szétterülő vizével. Vízrendezéskor a Nagy-Sárrétbe Bakonszegnél vesző medrét mesterséges csatornával délnyugatnak vezették a Sebes-Körös felé (mai Berettyó folyó), így a Sárrét másik végén kilépő mederben, a „túlfolyón”, lecsapolhatóvá vált a lápvilág vize.

A mocsár kiszárítása után a Berettyó Nagy-Sárrétből kivezető, saját víz nélkül maradó medrébe az Észak-Alföld nyugati medencéjének vizeit kapcsolták be, legjelentősebbként az egykor szintén körösi Sárréteket is tápláló Hortobágy folyót, amely ma a Keleti-főcsatorna kiágazásaként indul Tiszavasváritól tiszai vízzel dél felé. Az összességében így 167,3 km hosszú vízfolyás alsó, a hármas-körösi torkolattól a Villogó-főcsatorna Ecsegfalva feletti kiágazásáig húzódó szakaszát hívjuk Hortobágy-Berettyó folyónak, innen a Karcag-Püspökladány felett lévő ágotai vészelzáró zsilipig Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Ágota halomtól felfelé pedig, mint Hortobágy folyó.

A Hortobágy-Berettyó vízrendszer ma tulajdonképpen egy mesterséges, bonyolult vízgazdálkodási rendszerű vízfolyás, amelynek csupán alsó, Bucsa, Ecsegfalva, Túrkeve térségi szakaszán találhatóak meg az egykori Berettyó kanyarulatok. Ezek az ősi, több mint harminc kilométert meanderező folyóhurkok az általuk közrefogott hullámtéri területekkel együtt a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi pusztáinak részeként természeti, turisztikai szempontból kiemelt értékei az alföldi tájnak.

Túránk során Borzon bográcsoltunk és csónakáztunk is.

További információ:

Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület

5526 Bucsa; Kossuth u. 37.

E-mail: bucsagyusz@gmail.com

Fotók: Kis Szabolcs

Kapcsolatfelvétel

Küldj azonnali üzenetet

Ajánlat szerkesztése

You are not permitted to submit this form!