Körösújfalu hírei

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában álló 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 54. szám alatti lakás szociális alapon történő, a település lakosságszámának növelése érdekében több gyermeket nevelő család részére ingyenes bérbeadása céljából pályázatot ír ki. Az ingatlant a tulajdonos önkormányzat ingyenesen bocsátja a bérlő részére, amennyiben három vagy több 18. életévét még be nem töltött, tanulói jogviszonyban álló gyermeket nevel saját háztartásban és vállalja, hogy az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják. A lakóházas ingatlan rezsi költségét a bérlőnek kell viselni. A pályázat benyújtásának helye: Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége (5536 Körösújfalu, Fő utca 14.). A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete az előző évekhez hasonlóan úgy döntött, hogy 231 m3/q mennyiségű lágy lombos fafajta megvásárlásához támogatási igényt nyújt be. Októberben lesz a bírálat. Sikeres pályázat esetén lehet a szociális célú tűzifát a részesülő személyeknek kijuttatni.

A képviselő testület döntésének megfelelően elkészült Körösújfalu Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója, mely a 2017-2021 évi időszakra szól. Ez azért volt fontos, mert a polgárőrségnek a további működéséhez nélkülözhetetlen.

Körösújfalu Község Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatot fogadott el, valamint elfogadta a 2017 évi közbeszerzési tervet is. A terv értelmében 2 közbeszerzési eljárást fog lebonyolítani az önkormányzat 2017-ben a „Régi” nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése, hűtő, tároló és csomagoló helyiség kialakítása, azaz Csapadékvíz elvezető csatornahálózat rekonstrukciója, valamint záportározó megépítése Körösújfalu Községben.

Új piac üzemeltetési szabályzatot fogadott el a testület. A szabályzat tartalmazza a Körösújfalu, Kossuth 73. szám alatti piactéren az árusítás szabályait, miszerint a piacon történő árusítás évi 60 alkalommal ingyenes, az azt követő alkalmi helyhasználat alapján, helypénz megfizetésével lehetséges. A szabályzat megtalálható a piacon lévő hirdetőtáblán.

Képek