Önkormányzati hírek

Helyi televízió üzemeltetési támogatás iránti kérelem

A Füzes TV Kft. kérelmet nyújtott be a Képviselő testülethez működési költségének támogatására havi bruttó 228 ezer Forintra egy éven át. Ezért a támogatásért vállalja a testületi ülések élő, egyenes adásban történő közvetítését a már megszokottak szerint, valamint tudósításokat a város kulturális és közéletéről. Az adások között továbbra is képújság műsorát biztosítaná. A Képviselő testület határozata szerint  az Önkormányzat fél évre vállalja a Füzes TV Kft. támogatását 2016. január 1-től.


A Kastélypark Kft. 2016. évi tagi kölcsön kérelme

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő testülete a kiadások és bevételek időbeni eltérése miatt 2016. január 1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2016. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére, melyet 2016. december 31-ig köteles visszafizetni.

Továbbá Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő testülete megbízza a Városgazdálkodási Kft-t, hogy 2016. január 1-től lássa el a Kastélypark kft. teljes körű könyvelési feladatait is, amely milliós nagyságrendű költségkímélő megoldást jelent.


2016.évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő testülete a belső ellenőrzés 2016. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal elfogadta: a 2015. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálatát, valamint a kintlévőségek, adó-és díj hátralékok beszedésének ellenőrzését.


Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

A Képviselő testület elfogadta az ÖTE beszámolóját 2015. novemberi ülésén.

Az ÖTE az elmúlt években rengeteget fejlődött hála az helyi Önkormányzatnak, vállalkozóknak, és magánszemélyeknek. Személyi állományuk és képzettségük is megfelel a követelményeknek. 12 aktív taguk van, akik készek a káresetek során menteni és elhárítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság célul tűzte ki, hogy 2016. II. félévétől az ÖTE önállóan beavatkozó, területtel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület legyen. Ez azt jelentené, hogy az ÖTE aktív tagjai szabadidejüktől függően ügyeletet látnak el és ez idő alatt az alapszabályban vállalt területeken keletkezett káreseteknél esetlegesen önállóan, hivatásos tűzoltóság nélkül beavatkozik, amely nagyfokú felelősséggel jár, ezért továbbra is számítanak az eddig kapott erkölcsi és anyagi támogatásra.


Jogszabályváltozás januártól

Ingyenessé vált több igazgatási eljárás. Az erkölcsi bizonyítvány kiállításáért és több esetben a személyazonosító okmányok pótlásának eljárásáért sem kell fizetni az illetéktörvény módosítása révén. Hatályba lépett a közigazgatási bürokráciacsökkentésről elfogadott törvénycsomag. A módosítással általános eljárási szabályok egyszerűsödtek, kevesebb lett az engedélyhez kötött tevékenység, és csökkentek az ügyintézési határidők.

Az adózók számára kedvező változások léptek életbe az szja rendszerében: az adókulcs 1 százalékpontos csökkentése mellett új bevallási módokat vezettek be.

A nyugellátások és több más ellátás összege 1,6 százalékkal magasabb januártól.

Január 1-jével új tűzvédelmi szabályokat vezettek be, az előírások kihatnak a társasházakra is. A módosítások nyomán pozitív változásokra számít a Magyar Közös Képviselők Egyesülete. A belügyminiszter tavaly decemberben módosította a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendeletet, az új szabályokat legkésőbb március 31-ig kell teljesíteni.

Bevonták a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőket is a pedagógus-előmeneteli rendszerbe. Ez csaknem 900 érintettnek átlagosan 30-40 százalékos, havi nettó 40-60 ezer forintos béremelkedést jelent.

Az új vadászati törvény több rendelkezése már január 1-jén életbe lépett, 2017. március 1-jétől pedig a törvény összes passzusa hatályos lesz. Fontos újdonság a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet előtérbe helyezése. A trófeagazdálkodásban a korábbi elveket állítják vissza, arra ösztönözve a vadászokat, hogy megfontoltan ejtsék el a vadat. A vadkár rendezése is új alapokra kerül, és megszüntettek több bürokratikus szabályt.

 


Képek