Északi ragadozó madarak a Kis-Sárréten

A Biharugrai - halastavakon és a környező területeken az elmúlt napokban 30 rétisast számoltunk, s rendszeresen látunk egy-két parlagi sast is. Ez a magas egyedszám általában a késő őszi, téli hónapokra jellemző. Azért is furcsa a rétisasok korai felszaporodása, mert az északi vadlúdcsaptaok, azon belül is a nagy lilikek még csak kisebb számban vannak jelen (a rétisasok főként ezekből a vadlúdcsapatokból szerzik zsákmányukat).
Hetek óta két vándorsólyom is mozog a Biharugrai-halastavakon. Barna rétihéjákból szintén több példány tartózkodik a területen. Az utóbbi években megfigyeltük, hogy egyre több barna rétihéja marad itt a téli időszakra, elsősorban tojó példányok.
A környező pusztafoltokon a növekvő pocoklétszámnak köszönhetően gyakori az egerészölyv és a vörös vércse. A napokban megérkeztek a vonuló kékes rétihéják első hullámai. Ez utóbbi fajnak több ismert éjszakázóhelyét rendszeresen figyeljük a téli időszakban, az állomány felmérése céljából.
Tiszteletbeli ragadozó madaraink, a nagy őrgébicsek is a szokásosnál korábban érkeztek meg a Kis-Sárrétre. Leggyakrabban az út menti elektromos vezetékeken figyelhetjük meg őket, onnan lesnek zsákmányra. Egyre gyakrabban találkozhatunk a vonuló énekesmadarakat követő karvalyokkal is.