A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület rendezvényéről

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület rendezvényéről

Arra törekszünk, hogy a tagságot visszavezessük abba a körbe, ahol a valódi helytörténeti munkát ismerhetik meg, ahol a céloknak megfelelően tevékenykedhetünk. Legutóbbi alkalommal megemlékeztünk Jánosi Zoltán egykori református tiszteletesről, aki más megítélés alá került életútja miatt a politikai megítélés és más megítélés a hívek körében. Politikai szerepvállalása miatt inkább kirekesztettség okán került Füzesgyarmatra református lelkészként és végezhette áldásos tevékenységét a személyiségében rejlő emberközeli, segítőkész magatartása miatt. Ez ellentmondásos, de ilyen volt ő református lelkészként. Halálát követően az őt követővel hasonlították össze az emberek cselekedetének megítélésében. 1902-ben lelkésznek választották Debrecenben, 1908-ban Károlyi Mihály pártjának programjával orgy.-i képviselő lett. Az 1918. októberi polgári demokratikus forradalom idején, a Nemzeti Tanács tagja, ill. a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány belügyi államtitkára volt. Később ennek viselte következményét. De mindamellett, hogy lelkész volt, emberséges, mindig hívei segítését szolgálta. Így éreztek iránta az akkori hívek.

Életutam című részben egyik tagunk, Csató Józsefné volt vendégünk, akinek életútjából kaphattunk érdekes részleteket. Életét végig kíséri a bal szem látásképességének hiánya. Ezzel kellett megbirkóznia a mindennapok teendői, a tanulás, a felelősségteljes munka, a családalapítás, gyermeknevelés nem könnyű feladatainak ellátása során. Amikor ilyen emberrel találkozunk, talán észre sem vesszük, mennyivel más az ő élete, a mindennapok gondjának megoldása. Törekedett arra, hogy teljes értékű emberként vegyék számba, ezért tanult, mert ebben látta a megoldást. Technikusi végzettsége alapján a kozmetikai iparban dolgozott, az ipar szereplőinek kiszorításától a privatizáció révén, de mindig ugyanott, annál a cégnél, ahol a laboránsi munka felelősségteljes végzésével megállta helyét. Nyugdíjazásukkor férjével költözött vissza szülővárosába, ahol jelenleg már férje halála óta egyedül él.

Ibrányi János elnök


Képek