„Ne csak az éveidet számold, hanem úgy élj, hogy az éveid számítsanak.”

„Ne csak az éveidet számold, hanem úgy élj, hogy az éveid számítsanak.”

Péli Sándorné Muci nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Bere Károly polgármesterrel. Lányaim: Lola és Sziszi verssel, Nemes Bogi pedig énekkel köszöntötte az ünneplő családot.  Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadásra került Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap.

Péli Sándorné Hradeczki Ilona 1928. február 27-én született Füzesgyarmaton. Nővérével, Irénnel az egykori uradalmi gazdaságban nőtt fel. Elemi katolikus iskola után, levelezőn végezte el a polgári iskolát. A háború után, 17 évesen került a Községházára. 1953-ban kötött házasságot Péli Sándorral. Munkáséveit Szeghalomban kezdte, de gyermeke születése után visszajött Füzesgyarmatra és nyugdíjazásáig a hivatalban dolgozott.

Az élet a legfontosabb és legértékesebb kincsünk, amit Istentől kaptunk. Kilenc évtized mennyi mindent foglal magába. Muci nénivel beszélgetve, arra a kérdésre, hogy mit emelne ki az elmúlt évtizedekből a legfontosabb szó, amit említett: a szeretet. Hiszen Mucika néninek a legfontosabb volt és most is az: adni, adni és adni… Munkássága, tevékenysége kapcsán sok-sok embernek segített, melyet kitüntetések formájában többször is elismertek.

Muci néni a város társadalmi életének fejlődése területén, a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett tevekénységéért 2009-ben PRO URBE kitüntetést kapott. Fel sem lehet sorolni a hivatalban és a nyugdíjba vonulása utáni időben mennyi füzesgyarmati lakos ügyes-bajos dolgát intézte el.

Életének jelentős részét képezte és a mai napig is fontos számára katolikus hitének megőrzése, gyakorlása. Egy évtizeden át a helyi katolikus gyülekezet gondnokaként is tevékenykedett.

Egészségügyi állapota miatt a helyi idősek otthona a lakóhelye, de mindennapjait lánya Mártika és veje János - az unokák: Mártika és János, a kis dédunoka: Lia - teszik teljessé, valamint az élet iránti szeretete.

Szépkorú polgárunk üzenete a következő: „szeressék és tiszteljék egymást az emberek!”

Örülök, hogy családom nevében elfogultan, Füzesgyarmat Város nevében Bere Károly polgármester úrral köszönthettem Muci nénit 90. születésnapján!

Shakespeare egy gyönyörű idézete jutott eszembe a neves napon arcára nézve, amely így hangzik: „A szeretet úgy vigasztal, mint napfény eső után.” Ez a napfény sugárzik még ma is szépkorú polgárunk kedves tekintetéből és szórja fényét, nyújt vigaszt a körülötte élőknek a mai napig.


Isten éltesse sokáig Muci nénit!
                                                                             Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok


Képek