TAVASZIAS ÚJÉV ÉS FARSANGOLÁS…

„A jó Isten megszenteli / A kezdetet s a véget; / Szívünk virággal lesz teli, / Ha az ő napja éltet. / De bármi épül, hasztalan, / Csak múló percnek épül; / És el fog tűnni nyomtalan / Isten áldása nélkül.”- figyelmeztet a költő így év első hónapjaiban. Vallásos életünk szép indulása volt Vízkereszt után a szokásos Egyetemes Imahét. Mi már csak így tudjuk elképzelni városunkban, hogy az egyetemesség felekezeti együttműködést, őszinte ökumenizmust jelent, mert csak így lehet építeni Isten országát, Krisztus örökségét, és nem csak építeni, hanem megvédeni új veszedelmektől.

Ebben az évben kegyesebb volt az időjárás hozzánk, hóvirág- és ibolyanyílásos napokon szervezhettük meg az imás összejöveteleinket január 22-28. között. A kezdő és záró vasárnap mindenik felekezet a saját templomában tartotta istentiszteletét. Majd feleségemmel Dévaványán kezdtük az ökumenikus szertartást, ahol a szolgálat után hitvalló unitárius énekeket adtunk elő. Szerdán a mi templomunk adott otthont az imádkozásnak, ahol a három lelkész ige-szolgálatát hallhattuk, énekes bizonyságot tett a református kórus a katolikus plébános vezetésével, utána mi is éneket adtunk elő. Így ment ez csütörtökön a katolikusoknál, pénteken így zártuk az ökumeniát a reformátusoknál.

Mindenik alkalommal hoztuk-vittük híveinket, és mindenhol szeretetteljes ellátásban volt része a megjelenteknek.

Számunkra kiemelkedő volt az unitárius egyházunk megalakulásának 450 éves jubileumi ünnepségsorozatának elindítása Tordán, ahol kihirdették 1568-ban a világon legelőször a lelkiismereti és vallásszabadságot, mely szerint mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik és hitéért senkit üldözni nem szabad, mert „a hit Isten ajándéka”.

Kis közösségünk ez évi eseményeit is ez a jubileumi ünneplés határozza meg. Készül a templom mellett a „DÁVID FERENC PIHENŐ 1568-2018” kisparkos pihenő. Részt kívánunk venni a februári országgyűlési összejövetelen, ahol előterjesztik az állam vezetői, hogy legyen a január 13-a a „Vallásszabadság Napja”. Március 9-én pedig a parlament felső házában lesz ünnepség az erdélyi, anyaországi és a világ más részeiből érkező, érdeklődő vendégekkel, előadásokkal, kulturális műsorral, kiállítással, majd a Pesti Vigadóban egy műsoros ünnepzárással.

Gyülekezetünkben folyik a farsangi élet, 18-án templomi farsangi szeretetvendégséget tervezünk. 25-én pedig megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Közben Húshagyó Kedd után nagyböjttel készülünk Húsvét ünnepére.

Városkánk minden lakójának kívánunk élményekben gazdag farsangot: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.

Képek