Körösújfalu hírei

A Körösújfalui Polgárőrség Egyesület elnyerte az Országos Polgárőr Szövetség „Az év Polgárőr Egyesülete” címet, melyet 2017. október 19. napján vehetett át személyesen Kormányos László a Körösújfalui Polgárőr Egyesület elnöke és Szabó Csaba Körösújfalu Polgármestere Budapesten Dr. Túrós Andrástól az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.

A Körösújfalui Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Körösújfalu községben állandó lakhelyén életvitelszerűen él. A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. A tűzifa kiszállítására még ebben az évben sor kerül.

Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösújfalu Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése értelmében áttekintette és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott, hogy felülvizsgálat nem szükséges, mivel az Intézkedési Tervben meghatározott célok, intézkedések változatlanul hagyásával a határidők meghosszabbításáról már az első felülvizsgálat során döntést hozott. A felülvizsgálati eljárás keretében 2017. október 25. napján ülést tartott a HEP Fórum.

Körösújfalu Község Önkormányzata továbbra is hirdeti a tulajdonát képező Körösújfalu, Tavasz utca 54. szám alatti bérlakást. A Tavasz utca 56/1 szám alatti lakás kiadásra került.

A Körösújfalui Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai 2017. október 18-án az „Idősek világnapja” alkalmából ünnepséget rendeztek a Körösújfalui Kultúrházban. Szabó Csaba Polgármester virággal köszöntötte az időseket. A rendezvényen részt vettek a Mese erdő óvoda óvodásai és színvonalas kis műsorukkal ők is köszöntötték az időseket.

Képek