Körösújfalu hírei

Körösújfalu Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A Képviselő- testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.

Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete A „Régi” nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése, hűtő, tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A benyújtott 4 ajánlat mind érvényes, mely közül a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel ajánlata a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül. 

Körösújfalu Község Önkormányzata, a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás alapján konzorciumi partnerként részt kíván venni a támogatási kérelem benyújtásában és a projekt megvalósításában.

Körösújfalu Község Önkormányzata módosította a 2017. évi költségvetési rendeletét. A sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően költségvetési bevételi és kiadási fő összeg 455.890 ezer forintra módosult. Az Önkormányzat kiadásai és bevételei is időarányosan teljesültek.

Képek