Nyárvégi és Őszeleji feledhetetlen alkalmak hitéletünkben

Székelyföldön augusztus 12-én, a Székelyudvarhely melletti Szejkén, az unitárius Orbán Balázs földjén részt vettünk az egyetemes találkozón, ahol mi, magyarországi lelkészek segédkeztünk úrvacsorát osztani a többezres hívőseregnek.

Aztán bejártuk rokonaink, barátaink, szolgálatunk helyeit egy kb. 1000 km-es utazáson, megerősödni, erőt meríteni, emlékezni. Telefon hívott vissza, mert 18-án Ópusztaszeren csodálatos eseményre került sor. 2001 óta a Magyarok Világszövetsége emlékfát ültet a történelmi emlékparkban az általa posztumusz aranydíjjal kitüntetettek emlékére és a Magyar Nemzetért ezüstérdeméremmel kitüntettek tiszteletére. E sorok írója is, az előzetes tudósítás szerint ez utóbbi kitüntetésben részesült, ahogy írtuk. Most három posztumusz és négy élő kitüntetett kapott emlékfát. Gyönyörű műsor (feleségemmel több verset és énekszámot adtunk elő) és emlékek idézése után a posztumuszokét a rokonok, az élőkét saját maguk és családtagjaik avatták fel a világszövetség elnökével. Megható jeleneteknek lehettünk szemtanúi, még Brazíliából is jöttek hozzátartozók és többen a Kárpát-medencéből. Nem messze a Feszty-körképtől ott áll egy kis tölgy, mellette betonalapzaton, fémplakettbe vésve e sorok írójának neve és hivatása is. Óriási elismerés ez életünkben!

19-én volt az ökumenikus istentisztelet államalapító Szent István királyunk ünnepe a katolikus kápolnában. A három felekezet lelkészei szolgáltak alkalomhoz illő igehirdetéssel, jómagam vers, ének és történelmi legenda ismertetésével.

Feledhetetlen alkalom volt a kápolna előtt a Szent István emlékmű felszentelése és felavatása. Az államalapítónk művének nagyságához méltó emlékművet az Önkormányzat ajándékozta a katolikusoknak, de mindannyiunknak is.

27-én volt a Jótevők Napja. Könnyes emlékezéssel idéztük a 25 éve tragikusan elköltözött ifjú alakját, szellemét, akinek emlékére született meg városunk legelső alapítványa. Feleségemmel verset, megzenésített verset adtunk elő, Kovács Gréta átélt szavakkal mondott köszönetet a családnak és gyülekezetnek. 16 diák összesen 411 ezer forintban részesült. Székely János lelkész, az erdélyi Árkosról érkezett vendégekkel prédikált. A temetőben Bátori Liza olvasott fel emlékező verset.

Szeptember 1-jén megkezdődött az iskola, ebben az évben heti három órában tartunk hittanórát beiratkozott diákoknak.

Szeptember 2-án Kenderesen ott voltunk a Horthy Miklós-konferencián és a megemlékezésen újratemetésének 20. évfordulóján a református templomban tartott emlékistentiszteleten. 3-án megkereszteltük a templomban Bajor János, néhai unitárius lelkész unokáját (az édesanya) és dédunokáját (a 10 éves lánygyermek). Emlékezetes volt!

9-én Karancsberényben, a katolikus templomban részt vettünk szolgálattal az idei vitézavatáson, amelyen feleségemmel énekes-verssel emlékeztünk a tavasszal elhunyt vitéz József Árpád főhercegre, a „Vitézi Rend 1920” főkapitányára.

17-e a tervezett templomi hittanos évnyitó napja, 24-e a hagyományos Őszi Hálaadás úrvacsoraosztással itthon, a helyi Hajnal István Idősek Otthonában, délután pedig Gyulán, a Megyei Pándy Kálmán Kórház ökumenikus kápolnájában.

De közben ott leszünk városunk, az utóbbi félévszázad legnagyobb ünnepén, a két, új református harangszentelésén.

Kívánunk városunk minden lakójának áldott napokat, diákjainknak sikeres évet:

  Balázsi László ny. lelkész, mb.püspök . 

Képek