29 év a köz szolgálatában

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja alapján kapott felhatalmazással, közvetlen munkahelyi vezetői felterjesztésére, a közigazgatás területén közel három évtizedes kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájáért - mellyel hozzájárult az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához – 2017. június 28-án „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díjat adományozott
Vízer Istvánné szociális csoportvezető részére.
Vízer Istvánné Tóth Eszter általános iskolai tanulmányait Füzesgyarmaton végezte, majd Szeghalmon a Péter András Gimnázium nappali tagozatán tett érettségi vizsgát 1988-ban. Még abban az évben ügyviteli alkalmazotti munkakörben elhelyezkedett a Városi Tanács VB Szeghalom munkáltatónál.
1991. július 1-jén áthelyezéssel került a füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba szociális ügyintézői munkakörbe, és az óta is ezen a területen dolgozik. 1997-ben közigazgatási alapvizsgát tett, majd 2000-ben felvételt nyert Békéscsabára, a Tessedik Sámuel Főiskola Személyügyi Szervezői Szakára, ahol munka mellett, levelező tagozaton, a rendes tanulmányi időn belül, 2003-ban diplomát szerzett, majd ezt követően 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 2011-ben megszerezte a teljes körű anyakönyvi szakképesítést. Ezt követően először az anyakönyvvezetőt helyettesítette, majd kapcsolt munkaköri feladatként kapta az anyakönyvvezetői és állampolgársági ügyeket. Szorgalmas, pontos munkavégzésének eredményeként 2012-től a szociális csoport vezetésével bízta meg a hivatal vezetése. 2016-tól kapcsolt feladatként végzi az anyakönyvi feladatellátáshoz illeszkedő hagyatéki ügyek feladatkört.
Esztike, a Szakmai munkája mellett 2013-tól 2016-ig a füzesgyarmati köztisztviselői és közalkalmazotti közösség érdekében is tevékenykedett, mint a Füzesgyarmati Köztisztviselők és közalkalmazottak Szakszervezetének tisztségviselője. Munkájára a kitartás, a pontosság és a szociális érzékenység jellemző, többször halljuk töle a hivatalon belül, hogy a munkája egyben a hobbija is. Élete egyik legszebb feladatának tartja a házasságkötések levezénylését, minden esküvőre lelkiismeretesen és nagy odaadással készül. Munkatársaival, vezetőivel és a szociális csoportnál megforduló nagyszámú nehéz anyagi körülmények között élő ügyféllel jó kapcsolatot alakított ki. Kollégái szeretik és elismerik szakmai tudását, 29 éves közszolgálati tapasztalatát.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a képviselő-testület, a kollegák, az ügyfelek és a város lakossága nevében is az elismeréshez, s további munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk!

 

Fehér László aljegyző

Képek