Református Egyház Hírei

Konfirmáció: Húsvétkor az idén megjött a karácsony is. Tél a tavaszban. De nem álhatott ellen a Lélek fuvallatának a zord idő, konfirmáló fiataljaink hittel vallották:
Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó! „Kicsi még a hitetek, de jó minőségű, nőjön naggyá Isten dicsőségére, Anyaszentegyházunk javára.” 
Ősi gyakorlat szerint kézrátétellel, áldással fogadtattak be gyülekezetünk nagykorú, úrvacsorával élő tagjaivá ifjaink. Hogy sok - e vagy kevés a húsz fiatal, az idő megmutatja.  Tudjuk ugyan, hogy – „A csirkét ősszel kell számolni, nem tavasszal!” – mégis hálásak vagyunk, hiszen épp ötven éve volt ennyi konfirmáló Füzesgyarmaton, mint idén, a reformáció 500-ik évében.
„Mint hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenül meg…”
Zsoltárok 127:4-5

Harangalapítványunk részére az elmúlt fél évben 708.500 Ft adomány érkezett. Név szerint az alábbi személyek és családok: Nagy László /Gyula/, Homokiné Dr. Baranyai Ildikó /Brüsszel/, Ibrányi Éva, Hevesi Zsoltné /Debrecen/, Szőke Gyuláné, Dr. Sári Emma /Budapest/, Ince László, Gyányi Lajos, Gergely Józsefné, Galambos Katalin, Csák János, Derbák Imréné, Nagy Györgyné, Szécsi József, Szabó Imre, Varró Eszter, Id. Galambos János, Ifj. Galambos János, Galambos Emerencia, Szabó Sándorné, Nagy Ferenc, Károlyi Zsigmond, Özv. Szilágyi Lajosné, Pardi Istvánné, Nagy Lászlóné, Rácz Istvánné, Tatár Rozália, Pálfi Sándorné, Jeneses László, Kovács István /Murony/, Zsadányi Jánosné, Láda Gyuláné, Hegyesi Sándorné, Elek Sándorné, Boross Zsigmond /Szeghalom/, Szabó József, Furkó Imre, Simon Antalné, Dr. Rózsa Lajosné, id. Barna János, Nemes Lilla, Bali Istvánné, Nyilas Endréné, Nagy Imréné, Nagy Kitti,  Dorogi Károlyné /Körösladány/, Bagdi Imréné, Pál Lajosné, Csenkei Sándor, Daru Jánosné. A bekerülési összeg háromnegyede már az alapítvány rendelkezésére áll. Bízva abban, hogy a hiányzó bő kétmillió forintot is sikerül összegyűjteni, április 8 – án szerződést kötöttünk. A lengyel harangöntők /Krusowscky testvérek/ 111.600 PLN -Zlotyi/összegért szeptember végéig egy 700 és egy 420 kg-os harang öntését, valamint a templomtoronyba helyezését vállalták el.  Továbbra is köszönettel várjuk a neves felajánlásokat. Adakozni a Lelkészi Hivatalban, illetve az Alapítvány Számlaszámán lehet: 11733027-20053402 Füzesgyarmati Református Templom Harangjaiért Alapítvány.

Alkalmain: Június 4-én de. 10 órától Pünkösd- ünnepi istentisztelet a templomban. Június 5-én 10 órától Szabadtéri Istentisztelet a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének házánál. /Szabolcs utca 5 sz./ Nyári Napközis Hittanos táborunkat június 19-25. között tartjuk.

Pünkösdi üzenet: „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel!” Efézus 5:18

                                                                            

Tóth Zoltán református lelkipásztor

Képek