Térségi értékek megismertetése a diákokkal

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 1998-ban a két halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben, Békés-Biharban és a Körös-Sárréten alternatívát kínálva az országos átlagot kétszeresen, néhány településen ennél is nagyobb mértékű munkanélküliségi mutatók mellett a fejlődésre, felvázolva egy lehetséges kitörési területet, az idegenforgalmat. Az egyesületünk mára a két kistérség idegenforgalmának a legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Egyesületünk folyamatosan növekszik, egyre többen érdeklődnek szervezetünk iránt, 2013-ban 51 tagunk volt. (12 önkormányzat mellett új belépő Csökmő, 10 magánszemély, 5 egyesület, 7 egyesületi tagsággal rendelkező önkormányzatok által fenntartott intézmény és 17 vállalkozó).

Egyesületünk működése során a térségi fiatalok nevelésére, ismereteik a fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyez. Célunk, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő diákok és felnőttek, s a közös programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a helyi társadalmi életbe. Ennek érdekében 2013-ban 5 db ismeretterjesztő előadást és 2 db konferenciát szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-Sárrét értékeiről.

Működésünk során erősíteni kívánjuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat.

Ha ezt a célunkat sikerül megvalósítani, akkor a térség megtartó ereje nőhet, több jövedelem realizálódik a térségben, s a fiatal korosztály ragaszkodása, kötődése szülőhelyéhez erősödhet, jövőképük a helyben maradást erősítve formálható. Törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály számára növekvő számban elérhetővé váljanak a térségi értékek megismerését elősegítő alkalmak.

Az iskolai oktatást kiegészítve gyakorlatban kapcsolódhatnak be az érdeklődő fiatalok az önkéntes munkába, s lehetőséget kapnak arra, hogy a szakmai tevékenységekben is tevőlegesen szerepet vállaljanak. Így volt ez a konferenciáinkon is, ahol a dévaványai középiskola turizmus szakirányát választó tanulók fogadták a vendégeket, vagy a kitelepüléseken, ahol a rendezvények látogatóit tájékoztatták pl. a térségi turisztikai lehetőségekről.

A jövőben még több lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy ha a tevékenységi területeinken kitelepülünk egy rendezvényre, akkor az ott működő iskolákból érkező tanulók is vegyenek részt a tájékoztatási, információ-szolgáltatási tevékenységünkben.

Tevékenységünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Képek